Sade upp bredbands abonnemanget hos Comhem idag, 2018-01-31